Bli medlem

N.K.S tilbyr tre typer medlemskap:

1. Personlig medlem:

Som medlem i N.K.S. har du fulle formelle rettigheter, det vil si at du har stemmerett og du er valgbar til verv.

2. Støttemedlem:

Som medlem i N.K.S. har du fulle formelle rettigheter, det vil si at du har stemmerett og du er valgbar til verv.

3. Bedriftsmedlem:

Som medlem i N.K.S. har du fulle formelle rettigheter, det vil si at du har stemmerett og du er valgbar til verv.