eksempel_klovertun

Kløvertun

Kløvertun er et boligkompleks med 43 omsorgsleiligheter. Her tilbyr vi de eldre sonekontor, kafeteria, fotpleie, hårpleie og varmtvannsbasseng. Alt dette kan beboerne benytte til en lav pris. Vi eier institusjonen Kløvertun med rehabiliterings-avdeling og 43 omsorgs-leiligheter.  Vi har et samarbeid med kommunen via Service og forvaltning når det gjelder hvem som får tilbud om leilighet.

Fra mai 2017 ble Kløverhagen Aktivitetssenter åpnet. Det er et dagstilbud for yngre demente under 70 år. Dette er et tilbud for dem som er rammet av demens i ung alder slik at de kan få et aktivitetstilbud og de pårørende en avlastning. Vi har 7 plasser og pasientene er i aldersgruppen 40 til 70 år. Det er kommunen som leier lokalene av oss og driver virksomheten.

Institusjonen, omsorgsleilighetene og aktivitetsenteret ligger landlig til i Vigeveien.

Vi eier også 22 seniorleiligheter i Hertug Skules vei. Disse ligger bak institusjonen på Kløvertun.