67375875

Østre strandgate 13

I Østre Strandgt 13 ligger foreningens hovedkontor og møteplass. Herfra driver vi all vår virksomhet og administrasjon. Vi har flotte møtelokaler og selskapslokaler. Kontoret vårt er bemannet på dagtid hvor vi også tilbyr fotpleie.

Det blir holdt foreningsmøter her hver måned på kveldstid, og vi henter inn interessante foredragsholdere fra fjern og nær. Flere «grupper» av medlemmene har møter på dagtid eller kveldstid hver 14.dag. Da forbereder de blant annet salg av fastelavensris samt alle forberedelser til vår årlige torvdag.