EE7B1BF2

Østre strandgate 15

I Østre Strandgate 15 eier vi lokalene som kommunen leier av oss for å drive Kløvergården Barnehage. Inngangen til Østre Strandgate 15 er felles med Østre Strandgate 13. Barnehagen har en stor og koselig uteplass inne i gården skjermet fra trafikk og støy.