NY DAGLIG LEDER LISBETH ANDERSEN

Den 1/1 2019 tiltrådte Lisbeth Andersen stillingen som daglig leder i Kristiansand Sanitetsforening etter å ha sittet som nestleder i halvannet år. Hun har bakgrunn fra salg, men også fra andre organisasjoner som frivillig. Hun sitter i bystyret for Høyre, er høyres representant i Helse- og Sosialstyret og Fellesnemda. Hun har også styreverv i Avfall Sør. Hun vil til daglig være å treffe i Østre Strandgt 13-15  unntatt torsdager da hun er å treffe på Kløvertun, Vigeveien 20a/b.  Hun tar gjerne imot besøk av både gamle og nye medlemmer for en prat. Foreningen har mange som jobber frivillig på Strålen, Lindrende, Solvang og på Kløvertun, men som hun sier vi kan bli enda bedre og ønsker flere medlemmer.