EKSTRAORDINÆRT INFOMØTE

Det blir holdt et ekstraordinært infomøte på Kløvertun 12.desember kl 18.00 angående oppgavene til daglig leder, etterfulgt av jule/medlemsmøte hvor det blir underholdning/sang ved søstrene Wallevik.

Infoskriv legges i Sanitetens hus 28/11-18. Hjertelig velkommen! Hilsen Styret.