ÅRSMØTE 6/3 2019

Årsmøtet 2019 i Kristiansand Sanitetsforening ble holdt den 6/3-19 i kafeteriaen på Kløvertun. Det var et godt oppmøte av medlemmer hvorav 69 medlemmer var stemmeberettiget. Årsmøte denne gangen var litt spesielt da det skulle foretas valg av flere personer til styret. Valg av ny styreleder, nestleder samt styremedlemmer. Vår leder gjennom 22 år, Wenche Tronstad, gikk nå av som styreleder. Hun har hatt en spesiell rolle i Sanitetsforeningen da hun har innehatt to roller, styreleder og daglig leder av foreningen. Styreleder og daglig leder er nå delt slik at to personer blir i ledelsen. Fra 1/1 2019 ble Lisbeth Andersen ansatt som daglig leder og Aud Harriet Aslaksen ble valgt til styreleder på årsmøtet 6/3-19. Marit Winther ble valgt til nestleder.

Den nye styrelederen, Aud Harriet Aslaksen, har sittet i styret i flere år tidligere, også som 2. nestleder i en periode. Hun har vært medlem av sanitetsforeningen siden 1995 og deltar i to grupper, Sesam og Dukkene. Marit Winther rykket opp fra styremedlem til nestleder etter valget, og hun jobber frivillig på Lindrene og er med i gruppen Unge Kløver.

Avtroppende styremedlem, Anne Marit Hennig-Olsen, holdt en takketale til vår avtroppende styreleder/daglig leder gjennom 22 år. Hun berømmet henne for å ha ivaretatt denne oppgaven på en utmerket måte. Det har vært mange krevende oppgaver av ulik art gjennom alle disse årene. Foreningen er ikke bare «en forening», men fremstår som en bedrift med store verdier. På vegne av styret ønsket hun Wenche Tronstad lykke til videre og at hun måtte få en god tid fremover. En gave ble overrakt henne, og Anne Marit Hennig-Olsen avsluttet med foreningens motto som hun påpekte at også er Wenche Tronstads motto; I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet.

Wenche Tronstad tok ordet og takket alle medlemmer for tilliten hun har hatt som leder. Hun har hatt en lærerik tid i Sanitetsforeningen, og det har stort sett vært en god atmosfære i styret. Men hun la ikke skjul på at det også har vært tøft til tider som leder. Kristiansand Sanitetsforening har siden vi mottok to store arver vært priviligert slik at vi har kunnet gi mye til de sakene vi brenner for. Arvene har bidratt vesentlig til at økonomien i foreningen har vært så bra som den har vært. Wenche Tronstad avsluttet med å takke det gamle styret og ønsket det nye styret lykke til.