Kristiansand sanitetsforening

Kristiansand Sanitetsforening eier mange eiendommer. I Østre Strandgate 13 ligger foreningens hovedkontor og møteplass. Herfra driver vi all vår virksomhet og administrasjon. Kommunen leier Østre Strandgate 15 hvor de driver Kløvergården Barnehage. I tillegg har foreningen flere eiendommer på Lund og på Kongsgård.

Foreningen har hatt en spennende reise, helt fra starten i 1897. Sterke kvinner med god sans for forretninger, arv av svimlende summer og god forvaltning er noen av stikkordene. Her vil du får et lite innblikk i KSF sin reise frem til i dag.

Siden 1997 har foreningen hatt Wenche R Tronstad som leder. Sammen med styret har foreningen jobbet for byen vår både i det små og i det store. Etter årsmøtet 6/3-19 ble Aud Harriet Aslaksen valgt til ny styreleder, og Lisbeth Andersen ble ansatt som daglig leder 1/1-19. Mange av foreningens medlemmer har jobbet og jobber aktivt frivillig, men det er kun de seneste årene at sanitetskvinnene har gjort seg synlig i bybildet. Selv om mange har kjennskap til oss, er det enda mange som ikke har oppdaget sanitetens allsidighet og sporene våre frivillige etterlater seg i Kristiansand by. Innsatsen fra våre frivillige er stor og hjertevarmen enda større.

I Østre Strandgt 13 har vi et hus med mange muligheter, og her foregår all vår aktivitet. Det er et gammelt ærverdig bygg med hjemmekoselig atmosfære og stor aktivitet. Vi er en meget aktiv og bra forening med flere hundre medlemmer. Vi har interessante medlemsmøter en gang i måneden. Flere grupper av medlemmer syr og strikker til vår årlige påskemesse. Torvdagen  finner sted første lørdag etter at skolene har begynt etter sommerferien hvert år. Da selger vi vafler, håndarbeide, kaker og vi har underholdning i løpet av tre- fire timers tid. Vi har også en tur og Torskemiddag hvert år for aktive medlemmer.

Vi har flere typer frivillig arbeid som flere av våre medlemmer deltar i. På avdeling for Lindrende enhet v/SSHF er det mange som er med og hjelper. De lager mat som pasientene ønsker, baker kaker og er tilstede for å avlaste sykepleierne. Vi har gitt 10 millioner til bygging av denne avdelingen og har derfor et stort engasjement.

Under Lindrende avdeling ligger Senter for Strålebehandling. Her deler vi den frivillige jobben  med Odd-Fellow losjen ved at medlemmer av Odd-Fellow betjener kafeteriaen i 1 måned og sanitetskvinnene i 14 dager. Slik rullerer arbeidsdelingen hele året. De serverer mat , steker vafler og prater med de som skal ha strålebehandling. Dette er flott tiltak og meget positivt for alle.

Våre aktive medlemmer arbeider også for mennesker med psykiske problemer blant annet for beboere på Solvang. Her er det vaffeltirsdag hver 14.dag, burdagsfeiringer, sommer- og julefest. Engasjementet er stort blant vår aktive medlemmer. De som går der gjør en kjempejobb.

Til fastelaven klipper, bunter, pynter og selger våre sanitetskvinner fastelavensris. Parkvesenet henter «bjerka», og vi får bruke ingeniørvesenets lokaler på Dalane i 4 dager til å lage risene.

Vi har i 2012 gått inn i avtale om «Fadderskap» for en forening i Etiopia. Byen heter Shone og ligger syd i landet. Vi skal støtte et krisesenter, drive opplæring av helsepersonell og hygiene samt hjelp til selvhjelp. I forbindelse med dette prosjektet har vi vært i Etiopia flere ganger for å få dette etablert. Etiopia-prosjektet har vi arbeidet med fra sentralt hold i flere år, men Womens Health  org. of Etiopia ble offisielt godkjent og fikk lisens i januar 2011 av Etiopiske myndigheter.Prosjektet skal gå over en 3-5 års periode.

I tillegg hjelper vi og støtter aktivitetene på Kløvertun som er vårt eldresenter.

I alt vårt arbeide bruker vi organisasjonens motto ; I de små ting frihet, i de store ting enighet og i alle ting kjærlighet.