AKTIVITETER FOR ALLE

TORVDAGEN

Den tradisjonelle torvdagen som vi tidligere år har hatt på nedre Torv hvert år i august er nå erstattet med Kongsgårddagen. Den er lokalisert på Kløvertun og i området rundt. Det er flere medarrangører, blant annet Midt-Agder Friluftsråd. De andre medarrangørene tilbyr også flere aktiviteter, og oversikt over hva som skjer annonseres i avisen. I tillegg vil annonsering skje via facebook-siden vår og på hjemmesiden.

Våre torvdaginnslag vil vi ha på ulike stands på Kløvertun, Vigeveien 20.

Av ting som vi har av aktiviteter kan nevnes tombola, loddsalg, «antikviteter»/bruktmarked og salg av mye flott håndarbeid som lages av aktive medlemmer i løpet av året. Vi har også kafe hvor man sitte for å nyte kaffe, kake, vafler som er å få kjøpt for en billig penge. Vi har et musikkinnslag og aktiviteter for barn.

 

KVINNEGRUPPEN SESAM

Kristiansand Sanitetsforening har en gruppe som heter Sesam. Formålet med Sesam er å lage en hyggelig møteplass for byens kvinner fra forskjellige nasjoner og lære hverandre å kjenne på tvers av kulturer og språk. Hovedmålet er språktrening ved siden av forskjellige aktiviteter vi gjør sammen.

Møtested er Sanitetens lokaler i Østre Strandgt 13 hver 3.torsdag. Vi begynner kl 18.00 og slutter kl 20.00.

Møter foregår ca hver 3.uke i Østre Strandgt 13 på kveldstid.

Se aktuelle datoer under aktiviteter.

Kontaktpersoner er:

Sigrid                        tlf 90026509

Harriet                      tlf 92639002

Jytte                          tlf 90510899

 

 

KLØVERTUN AKTIVITETSSENTER

Vi har aktivitetstilbud på Kløvertun i Vigeveien som blant annet omfatter Kløvertrim, datalab og strikkekafe.

Tilbudet baserer seg på frivillig arbeidskraft og en ansatt. Koordinator er Eva Lill Bjørklund.

mobil 957 07 404.

Kløvertrim er et trimtilbud hver tirsdag og torsdag for alle over 60 år. Datalab har vi hver mandag hvor det blant annet holdes kurs i nettbank-bruk og mer generell bruk av nettbrett/pc. Strikkekafe holdes hver 14.dag fortrinnsvis onsdager og fredager. For mer detaljert info vedrørende de ulike aktivitetene se vår facebookside Kløvertun Aktivitetssenter.

 

ØNSKE OM Å VÆRE AKTIV I SANITETSFORENINGEN

Medlemmer som ønsker å være aktive i Sanitetsforeningen kan i tillegg til å delta på våre medlemsmøter, bli med i en av våre fem grupper. To av gruppene har møter på dagtid og tre grupper har møter på kveldstid. Medlemsmøtene averteres i avisen i forkant mens møtene i gruppene skjer på faste dager. På møtene i gruppene foregår all produksjon av håndarbeid med mer som brukes til de ulike aktivitetene i løpet av året. Det er en uformell tone på gruppemøtene, og mange synes det er hyggelig å komme sammen i tillegg til at arbeidet går til en god sak.