KLØVERTUN AKTIVITETSSENTER

KLØVERTUN AKTIVITETSSENTER

Vi har aktivitetstilbud på Kløvertun i  Vigeveien, som blant annet omfatter Kløvertrim, Datalab og Strikkekafe.

Tilbudet baserer seg på frivillig arbeidskraft og 1 ansatt. Koordinator er Eva Lill Bjørklund, mobil 957 07 404.

Kløvertrim er et trimtilbud hver tirsdag og torsdag for alle over 60 år. Datalab har vi hver mandag hvor vi har kurs i bruk av nettbank og mer generell bruk av nettbrett/pc. Strikkekafe holdes hver 14.dag fortrinnsvis onsdager og fredager. For mer detaljert info om tilbudene se vår facebookside  Kløvertun Aktivitetssenter.