Styret

Etter valget på Årsmøtet 6/3-18 som ble holdt på Kløvertun fikk vi følgende styresammensetning:

Wenche Rigmor Tronstad, leder

Lisbeth Andersen, nestleder

Styremedlemmene;  Anne Marit Hennig-Olsen, Hanne Brudvik, Marit Winter og Jytte B. Holmen

Varamedlemmer; Britt Kristiansen og Kirsti Helle.