Styret

Etter valget på Årsmøtet 6/3-18 som ble holdt på Kløvertun fikk vi følgende styresammensetning:

Wenche Rigmor Tronstad, leder frem til 31/12-18, deretter styreleder fra 1/1-19.

Lisbeth Andersen, nestleder frem til 31/12-18 deretter daglig leder fra 1/1-19.

Styremedlemmene;  Anne Marit Hennig-Olsen, Hanne Brudvik, Marit Winter og Jytte B. Holmen

Varamedlemmer; Britt Kristiansen og Kirsti Helle.