Styret

Etter valget på Årsmøtet 6/3-19 som ble holdt i kafeteriaen på  Kløvertun fikk vi følgende styresammensetning:

Aud Harriet Aslaksen, styreleder.

Marit Winther, nestleder.

Styremedlemmene;  Hanne Brudvik, Jytte B. Holmen og Britt Kristiansen.

Varamedlemmer; Kirsti Helle, 1.vara, Anne Lise Barikmo 2.vara